فرم استخدام

"*" indicates required fields

1- اطلاعات شخصی

وضعیت تاهل*
وضعیت جسمانی*
وضعیت نطام وظیفه*

2- اطلاعات تحصیلی

مدرک تحصیلی*

3- سوابق شغلی

4- سوابق دوره های تخصصی

آیا در حال حاضر مشغول به کاری هستید؟
Max. file size: 2 GB.