گروه تولیدی پارس زنده رود پلاست
لوله های این مجموعه از سایز 20 تا 315 تولید گردیده است
جهت تولید محصولات خود با تنوع بالغ بر 500 نوع محصـول به 2 واحـد تولیــدی مجـــزا تقسیم می شود. 1. واحد تولید لوله های 2. UPVC واحد تولید اتصـالات UPVC کلیه محصولات این گروه صنعتی در دو نوع فاضلابی و ناودانی تولید می شود که بسته به نوع مصرف و کاربرد این محصولات این طبقه بندی تنظیم گردیده است.