کارفرمای سرآمد

کارفرمای سرآمد http://dl.parsplast.co/video/Saramad1401.mp4 در این همایش که به میزبانی کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان ... ادامه مطلب